Hjem
Artist og tekstforfatter
Rock mot rus
Artist og natteravn
Siste nytt
Tekstene
Spilleplan

MARITASTIFTLSEN.

Hans Inge Fagervik har alltid vært en sterkt engasjert person.  Ser en på sangene hans, forstår en  at han har mange ting har brenner for.
Og han har ikke vært redd for å bruke sin musikk til å kjøre fram viktige  saker. Hele tre CDer har han gitt til gode formål:   Ungdomsorganisasjonen DELTA fikk inntekten fra "Painted pictures". Det er et arbeid som retter seg mot barn og unge i fattige land.  STRØMMESTIFTELSENs arbeid fikk overskuddet som salget av "En  dråpe i havet"  gav.  "Deilige desember" er det MARITASTIFTELSEN som får inntekten av.
Da Hans Inge for noen år siden følte behov for å samle sitt engasjement om en ting, var det naturlig at valget falt på Maritastiftelsen.  For det var nettopp møte med dem som drev det arbeidet som ble den stiftelsen, som tente ham når det gjalt arbeidet mot rus.  Siden skrev han sangen Farvel Marita, som gav navnet  til denne organisasjonen.
Martiastiftelsen ble startet i av Leiv Holstad. Holstad hadde selv hatt store rusproblemer. Men etter at han hadde lagt dette bak seg, begynte han arbeidet for å hjelpe andre som slet med rus.  I tillegg bygde han opp et skolearbeid, hvor han sammen med andre ex-narkomane reiste rundt og holdt foredrag, for å advare mot stoff.  Hundrevis av tilbakemeldinger forteller at det var møte med Leiv og vennene hans på skolen, som fikk dem til å kutte den farlige leken, som har betydd et ødelagt liv og en tidlig død for så mange. 
I 1984 laget Holstad en film til bruk i dette viktige arbeidet.  Hans Inges sang fra 1981, “Farvel Marita”  ble valgt til filmmelodi og dermed ble  filmens tittel  "Marita: Et dokument fra de som overlevde".  Da arbeidet skjøt fart og ble til en stiftelse, ble navnet Maritastiftelsen.
Siden Hans Inge laget sitt Rock mot rus på midten av åttitallet, har hans sosiale engasjement fått mer og mer plass.  Han har drevet dette ved siden av sine offentlige konserter, uten noen form offentlig støtte!  Og for å få dette til, har han vært mer aktiv på konsertfronten enn de fleste norske artister.  De offentlige konsertene finansierte altså det rusforebyggende arbeidet hans. 
Men det har tatt på å jobbe alene, og da Hans Inge fikk tilbud gå inn i Maritastiftelsen forebyggende arbeid med sitt Rock mot rus, og sine konserter, var det ikke vanskelig for ham å takke ja!   Og det betyr at han ikke lenger står alene. Han blir oppdatert av folk som står i gatearbeid,  rehabilitering og andre sider av arbeidet, og at han dermed kan konsentrere seg om det han kan: gjøre konserter og formidle.  I en kommentar sa Leiv Holstad til en avis: "Det føltes som å få Hans Inge hjem!"
Det betyr imidlertid ikke at han ikke samarbeider med andre. Både IOGT, Juvente, MOT, Blå Kors, Det Hvite Bånd, Actis og andre som driver forebyggende, engasjerer ofte Hans Inge i både turneer og enkeltkonserter.  Med Maritastiftelsen i ryggen og tente mennesker og organisasjoner rundt omkring i landet, som har sett at Hans Inges rusforebygging er viktig, når han nå stadig flere med sitt konsertforedrag, om dette viktige tema.
      Administrasjon Antall besøk: 272196